top of page

Wie we zijn:

Helmich Snijders Hillside Christian School geeft al meer dan 40 jaar onderwijs waarin Christus centraal staat en is een gevestigd, op geloof gebaseerd instituut dat Jezus heeft gekozen als het centrum van de opvoeding van onze kinderen.

Waarom wij bestaan:

Wij zijn er om onderwijs te bieden dat wordt ondersteund door het werk van God. Ons doel is om kinderen toe te rusten om een leven te leiden van trouwe gehoorzaamheid aan Christus.

Wat we doen:

Wij onderwijzen om onze studenten op te leiden, te stimuleren en te motiveren om individuele excellentie te bereiken via het Nationale Curriculum, Abeka en andere onderwijsmethoden. Onze studenten leren in een veilige omgeving die academische excellentie en kritisch denken stimuleert.

bottom of page