top of page

Doel en missieverklaring

Het doel van The Hillside Christian Schools (HCS) is om tegemoet te komen aan de holistische behoeften van het kind, waardoor hun volledig door God gegeven potentieel kan worden aangepakt. Daarom zullen we kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden dat hen leert Gods waarden en overtuigingen te handhaven, met een aanpak die gebruik maakt van de principes van Foundation Based Education.

Onze missie zal worden geleid door de Bijbel, uitgevoerd door een toegewijde en toegewijde christelijke stafgroep, met de hulp en medewerking van ouders en andere belanghebbenden, in een positieve, veilige, uitdagende en christelijke omgeving, waar alle mensen worden gewaardeerd.

Visie

‘En de Heer zei: ‘Schrijf het visioen en maak het duidelijk op tafels, zodat hij kan rennen die het leest.’       

                                                                                    (Habakuk 2:2)

 

Hillside Christian Schools bieden christelijk kleuter- en basisonderwijs voor de schoolbevolking van St. Maarten. Door de Bijbel als onze gids te gebruiken, zullen studenten geholpen worden bij het leren gebruiken en ontwikkelen van hun unieke, door God gegeven vermogens.

HCS heeft christelijke leraren in dienst om christelijk onderwijs te onderwijzen en om studenten te leren God te kennen, lief te hebben, te respecteren en te dienen. Bijgevolg worden studenten uitgerust met de nodige hulpmiddelen en aangemoedigd en ondersteund om een leven lang te leren.
 
De scholen bieden twee stromen voor de instructietaal:Nederlands en Engels, rekening houdend met de verschillende behoeften van onze studenten.  

Er vindt een uitwisseling van ideeën plaats met andere scholen, wat de ervaringen voor docenten verrijkt en de leermogelijkheden voor studenten vergroot.

Schoolmotto

"Ik kan alle dingen doen door Christus, die mij kracht geeft."
(Filippenzen 4:13)

bottom of page